Kære Holdkaptajn
Vi takker, fordi du påtager dig hvervet med at være holdkaptajn. Vi håber, at du og holdet får mange gode oplevelser. Vi fortæller her kort om opgaver og praktiske forhold i forbindelse med afvikling af kampene.
OVERSIGT
Du kan her finde en samlet oversigt over både holdkaptajner og spillere for samtlige hold.
INFORMATIONSMØDE
Der holdes normalt informationsmøder for nye holdkaptajner  i april måned, hvor alle praktiske forhold gennemgås og der udleveres en mappe med relevant information. Indbydelse udsendes til alle holdkaptajner.
 I øvrigt gælder følgende retningslinier
HJEMMEKAMPE
Kontakt modstanderen før kampen. 
En uge før hver hjemmekamp, skal man kontakte modstanderen og bekræfte spilletidspunkt og oplyse om antal baner. 
Oversigt over Øresund Tennis kampe og hvor de spilles udsendes primo maj og fremgår af de mapper, som udleveres til holdkaptajner. 
Oplysninger om modstanders holdkaptajner fremgår af dette link 

SE HER

U10B_240814
INDKØB
Øresund Tennis afholder rimelige udgifter til indkøb af mad, frugt m.v. til klubbens hjemmekampe. Der refunderes for max 50 kr. pr. spillet kamp (dvs. 300 kr. for en holdkamp med 4 singler og to doubler).
 Afregning sker samlet efter at sæsonen er færdigspillet, hvor der afleveres regnskab med bilag til kasserer, Erik Vegeberg.
Øresund Tennis har en sundhedspolitik, som betyder, at der kan serveres vand, frugt og mad + evt. kage til alle juniorkampe. Sodavand og slik er derimod bandlyst.
BOLDE
Øresund Tennis leverer bolde. Nærmere herom aftales med sportschefen. Når holdkampen er færdig, afleveres bolde i klubhuset (eller andre efter aftale)
INDBERETNING AF RESULTAT.
Efter hver hjemmekamp, skal holdkaptajnen indrapportere resultatet til Sjællands Tennis Union. Det gøres ved at logge ind på:
 Resultat
Første gang man indberetter resultat skal man også indberette spillere, som ikke tidligere har spillet på hold for Øresund Tennis. Det sker også på klubportalen med anvendelse af den oplyste kode.
De første par gange man anvender klubportalen kan det virke lidt forvirrende, men der er hjælp at hente på www.sltu.dk, hvor der ligger udførlige vejledninger i anvendelse af klubportalen. Giver det stadig problemer kan man prøve at spørge en af de andre holdkaptajner, som har prøvet det før!
UDEKAMPE
Kontakt til modstanderen. 
Modstanderen er forpligtet til at tage kontakt senest en uge inden holdkampen starter – sker det ikke, anbefales at man selv tager kontakt og checke spilletidspunktet.
KØRSEL
Kørsel til udekampe koordineres med deltagerne. Øresund Tennis yder ikke refusion for kørsel.
TIL SIDST – GOD OPFØRSEL ER EN SELVFØLGE

Det er en selvfølge, at man som holdkaptajn medvirker til, at spillerne får en god oplevelse. Det indebærer også, at holdkaptajnen tager ansvar for, at man dømmer korrekt, taler pænt med og om modstanderne, holder ketcheren væk fra hegnet og jorden og i det hele taget udviser fair play og god opførsel og passer på anlægget.
Det er trænerteamet, som udtager spillerne til alle juniorhold. 
Det er i øvrigt målsætningen, at trænerne overværer mindst en hjemmekamp pr. sæson for alle juniorhold. 
Herefter er det kun at ønske god fornøjelse på banerne. Er der yderligere spørgsmål kontakt mig gerne.
Spilleregler, holdkort, Orange bane mv. finder du på denne link

Mange sportshilsner
Kim og Juniorudvalget i Øresund tennis