Kære Holdkaptajn
Vi takker, fordi du påtager dig hvervet med at være holdkaptajn. Vi håber, at du og holdet får mange gode oplevelser.

Du kan her finde en håndbog som samler alle de nødvendige oplysninger, du har brug for.